Irina Lončar, dr. vet. med.
Irina Lončar, dr. vet. med.

akupunktura

»Moja notranja potreba mi narekuje, da svoje delo opravljam z veliko mero skrbnosti, sočutja, potrpežljivosti in predanosti. Spoštujem učinkovitost klasične, zahodne medicine, a poznavanje vzhodnjaške medicine in akupunkture mi daje možnost, da oboje združim v celoto. Verjamem, da mi poznavanje in uporaba obeh metod omogočata, da kar najbolje opravljam svoj poklic zdravljenja živali.«

Rojena leta 1980 v Zagrebu, srednjo šolo končala v Kaliforniji, svojo prvo fakulteto zaključila na Univerzi Columbia v New Yorku, smer Nevrobiologija in vedenje (Neuroscience and Behaviour). Študij veterinarske medicine sem nadaljevala v Londonu, na Royal Veterinary College, kjer sem leta 2007 diplomirala in pridobila naziv doktor veterinarske medicine.

Po zaključku študija sem nekaj časa delala na veterinarski kliniki blizu Londona, nato pa sem svoje izobraževanje nadaljevala na področju akupunkture. Leta 2009 sem pridobila certifikat za veterinarsko akupunkturo in postala članica ABVA (Association of British Veterinary Acupuncturists). Po vrnitvi domov sem nadaljevala z veterinarsko akupunkturo, znanje in klinična izkušnje sem pridobivala pod mentorstvom dr. Alme Marukić Čalić, priznane hrvaške akupunkturistke za živali.

Z veterinarsko kliniko PET VET sodelujem od leta 2011.

www.acus.si