mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.
mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.

veterinarska stomatologija, interna medicina, urgentna medicina, anestezija

»Na začetku svoje poklicne poti sem postavljala diagnoze in zdravila bolezni. Zdaj zdravim bolnike, ki zame nikoli niso le seznam diagnoz. Verjamem v celostno obravnavo naših pacientov in v skupno prizadevanje veterinarjev in skrbnikov v dobro živali. Verjamem v povezovanje in zaupam svojim kolegom, čeprav se ne strinjamo vedno. Različnost nas bogati.«

Rojena leta 1965 v Ljubljani, maturirala na Gimnaziji Ivana Cankarja v Ljubljani, 1989 diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi sem bila 5 let zaposlena kot stažist-raziskovalec na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani. Med podiplomskim študijem sem se izpopolnjevala na Stomatološki fakulteti v Ljubljani in na Veterinarski fakulteti na Dunaju. Leta 1995 sem uspešno zagovarjala magisterij znanosti s področja veterinarske stomatologije.

Ob svojem mentorju in učitelju prof. dr. Zlatku Pavlici sem začela razvijati veterinarsko stomatologijo pri nas. Predavala sem na številnih seminarjih doma in v tujini, sem avtorica več strokovnih člankov s področja veterinarske stomatologije. Udeležila sem se številnih strokovnih srečanj, kongresov, seminarjev z različnih področij veterinarske medicine (predvsem stomatologije, interne medicine, urgentne medicine in dermatologije).

Soustanoviteljica, direktorica in strokovni vodja klinike PET VET, ene prvih zasebnih veterinarskih klinik pri nas.