Strokovna ekipa veterinarske klinike PET VET

STROKOVNA EKIPA

Na veterinarski kliniki PET VET verjamemo, da smo samo s timskim delom lahko kos izzivom sodobne veterinarske medicine - od primerov, kjer je potreben le razumevajoč pogovor, do najbolj zapletenih primerov klinične prakse.

Časi, ko je v veterinarski ambulanti za vse težave vašega ljubljenčka lahko poskrbel en sam veterinar, so za nami. Veterinarska medicina se je razvila v dejavnost, v kateri vrhunske rezultate na področju zdravstvenega varstva malih živali lahko dosega le dobro sodelujoča ekipa veterinarjev – strokovnjakov za posamezna področja veterinarske medicine.

Vsi veterinarji na Veterinarski kliniki PET VET imamo za seboj dolgoletno klinično prakso in veliko izkušenj. Poleg bogatega znanja splošne veterinarske medicine vsak od nas razvija še svoje področje, najboljše rezultate pri zdravljenju pa dosegamo z usklajenim timskim delom.

mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.

mag. KATARINA LUKMAN, dr. vet. med.

veterinarska stomatologija, interna medicina, urgentna medicina, dermatologija

Rojena leta 1965 v Ljubljani, maturirala na Gimnaziji Ivana Cankarja v Ljubljani, 1989 diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi sem bila 5 let zaposlena kot stažist-raziskovalec na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani. Med podiplomskim študijem sem se izpopolnjevala na Stomatološki fakulteti v Ljubljani in na Veterinarski fakulteti na Dunaju. Leta 1995 sem uspešno zagovarjala magisterij znanosti s področja veterinarske stomatologije.

Ob svojem mentorju in učitelju prof. dr. Zlatku Pavlici sem začela razvijati veterinarsko stomatologijo pri nas. Predavala sem na številnih seminarjih doma in v tujini, sem avtorica več strokovnih člankov s področja veterinarske stomatologije. Udeležila sem se številnih strokovnih srečanj, kongresov, seminarjev z različnih področij veterinarske medicine (predvsem stomatologije, interne medicine, urgentne medicine in dermatologije).

Sem solastnica in soustanoviteljica veterinarske klinike PET VET, ene prvih zasebnih veterinarskih klinik pri nas, kjer sem zaposlena od začetka delovanja leta 1995.

(Licenca za delo št. 8)

mag. Barbara Uršič, dr. vet. med.

mag. BARBARA URŠIČ, dr. vet. med.

veterinarska interna medicina, kardiologija, kirurgija, anestezija, intenzivna nega

Rojena leta 1963 v Trbovljah, maturirala na Gimnaziji Bežigrad, leta 1989 diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi sem bila 3 leta zaposlena kot stažist raziskovalec na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani. Med podiplomskim študijem sem se izpopolnjevala na Texas A&M University College of Veterinary Medicine. V sodelovanju s kardiologi UKC Ljubljana sem opravila magisterij znanosti s področja veterinarske kardiologije, ki sem ga uspešno zagovarjala leta 1993. Predavala sem na različnih strokovnih srečanjih in se udeležila številnih strokovnih srečanj, seminarjev, kongresov doma in v tujini (izobraževanje predvsem s področja interne veterinarske medicine, anesteziologije, kirurgije in urgentne medicine).

Sem solastnica in soustanoviteljica veterinarske klinike PET VET, kjer sem zaposlena od začetka delovanja leta 1995.

(Licenca za delo št. 9)

mag. Sabina Bajc-Piškur, dr. vet. med.

mag. SABINA BAJC-PIŠKUR, dr. vet. med.

veterinarska oftalmologija

Rojena leta 1963 v Ljubljani, maturirala na Gimnaziji Kočevje, leta 1989 diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, po diplomi sem bila 8 let zaposlena kot stažist raziskovalec na Kliniki za Kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani. Leta 1997 sem zagovarjala magisterij znanosti s področja veterinarske oftalmologije. Poleg prof. dr. Baniča sem začetnica veterinarske oftalmologije pri nas.

Predavala in udeležila sem se številnih strokovnih srečanj, tečajev, seminarjev, kongresov doma in v tujini. Podiplomsko izobraževanje ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) s področja veterinarske oftalmologije in dermatologije.

Z veterinarsko kliniko PET VET sodelujem od začetka delovanja leta 1995. Sem lastnica in ustanoviteljica zasebne veterinarske ambulante LESDOG v Kočevju. Na veterinarski kliniki PET VET delam kot oftalmolog (specialist za bolezni oči) pri psih in mačkah.

Aleksandra Vukčević, dr. vet. med.

ALEKSANDRA VUKČEVIĆ, dr. vet. med.

splošna veterinarska medicina, interna medicina, dermatologija, vedenje

Rojena leta 1972 v Adis Abebi, maturirala na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani, leta 2001 diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Takoj po diplomi sem se zaposlila na Veterinarski kliniki PET VET, kjer sem delala do leta 2005, nato pa za nekaj časa odšla v tujino. Po vrnitvi v Slovenijo sem se ekipi klinike spet pridružila leta 2010.

Svoje znanje splošnega veterinarja veterinarske medicine sem skozi stalna izobraževanja doma in v tujini nadgradila z znanjem s področja veterinarske dermatologije, vedenjskih težav pri psih in mačkah in interne medicine, v okviru katere se še posebej posvečam diagnostiki in zdravljenju diabetesa (sladkorne bolezni) pri psih in mačkah.

V Beogradu sem sodelovala pri mednarodnem projektu The blue dog (vzgoja otrok in odraslih za varno sobivanje s psom). Podiplomsko izobraževanje ESAVS (Eropean School for Advanced Veterinary Studies) s področja vedenjskih težav pri psih in mačkah.

Irina Lončar, dr. vet. med.

IRINA LONČAR, dr. vet. med.

akupunktura

Rojena leta 1980 v Zagrebu, srednjo šolo končala v Kaliforniji, svojo prvo fakulteto zaključila na Univerzi Columbia v New Yorku, smer Nevrobiologija in vedenje (Neuroscience and Behaviour). Študij veterinarske medicine sem nadaljevala v Londonu, na Royal Veterinary College, kjer sem leta 2007 diplomirala in pridobila naziv doktor veterinarske medicine.

Po zaključku študija sem nekaj časa delala na veterinarski kliniki blizu Londona, nato pa sem svoje izobraževanje nadaljevala na področju akupunkture. Leta 2009 sem pridobila certifikat za veterinarsko akupunkturo in postala članica ABVA (Association of British Veterinary Acupuncturists). Po vrnitvi domov sem nadaljevala z veterinarsko akupunkturo, znanje in klinična izkušnje sem pridobivala pod mentorstvom dr. Alme Marukić Čalić, priznane hrvaške akupunkturistke za živali.

Z veterinarsko kliniko PET VET sodelujem od leta 2011.

Emi Hilić

EMI HILIĆ

vodja recepcije in trgovine za male živali

Duša in srce veterinarske klinike PET VET, z nami že od samega začetka leta 1995. Najboljša, najprijaznejša receptorka na svetu.

Ob delu je končala šolo za trg. poslovodjo in poleg recepcije na veterinarski kliniki PET VET prevzela še vodenje trgovine za male živali. Izobraževanje tudi s področja računovodstva in prodaje.

Damjan Sočič, vet. tehnik

DAMJAN SOČIČ

veterinarski asistent

Z nami od leta 1999. Po izobrazbi veterinarski tehnik, izobraževanja SZVMŽ za veterinarje in veterinarske tehnike. Na veterinarski kliniki PET VET nepogrešljiv veterinarski asistent, ki obvlada vsa področja dela – od nege živali do asistence pri najzahtevnejših operacijah. Vzdrževalec opreme, »hišnik«, serviser.

Kdor se redno smeji in dosti giblje si zdravje zagotovi.